Dorper

Rõõmu talu lambad on dorperi tõugu.  Dorper on ilusate lihavormidega kiirekasvuline lihatõug, kes ajab villa ise maha ega vaja seega pügamist. 

Uted on väga heade emaomadustega ja poegimised kerged, sest talled pole massiivsed. Tõug sobib hästi Eesti tingimustesse, kuigi on algselt loodud Lõuna-Aafrikas. See fakt selgitab, miks dorper ka rasketes tingimustes väga hästi hakkama saab ja on oma vastupidavuse tõttu hinnatud pea kõikidel kontinentidel. Universaalsel loomal ongi praegu väga suur nõudlus suguloomana ja Eestimaa dorperid on rännanud karjatäienduseks mitmetesse erinevatesse riikidesse. Võib liialdamata öelda, et dorper on moes.


Dorperi lühiajalugu viib tagasi eelmise sajandi keskpaika, mil senised rasvasabalambad ei suutnud Euroopa lihaturul enam konkureerida ja Lõuna-Aafrika kasvatajad vajasid uut vähenõudlikku hea lihavormiga tõugu. Aretuses kasutati kohalikku rasvasabalammast, pärsia mustapealist lammast (rasvasabaline kõrbelammas Araabiast) ja sarvilist dorsetit.

Teisel aretussuunal ristati eelpoolnimetatud tõuge meriinoga ja saadi rohkem valgeid variatsioone. Kujunesid välja mustapealine dorper ja valge dorper. Ühe nimevariandina pakuti valgele tüübile välja dorsian, aga jäädi hiljem siiski dorperi nimevariandi juurde.


Võib öelda, et Rõõmu talu on "dorperi maaletooja". Ants tõi esimesed dorperi suguloomad Saksamaalt juba aastal 2009. Nüüdseks oleme toonud loomi ka Inglismaalt ja vaatame huviga Põhjamaade poole, kus leidub väga hea geneetikaga dorperikarju. Teeme koostööd Eesti toredate dorperikasvatajatega, kellega oleme komplekteerinud ekspordigruppe suguloomadest ja toonud sisse uut tõumaterjali.


Eestimaistest karjadest sirgunud noorloomad on jõudlusandmetelt juba maailma tasemel ja oodatud teiste riikide tõukarjades.