Tõulambad
Maavillaste karjades kasvatatakse puhtatõulisi lambaid. Miks? Seda seetõttu, et tõuaretuses on aastasadade jooksul välja valitud parimad loomad. Nii tehtud pika selektsiooni tulemusel on tõupuhtas loomas just need omadused, mida sellelt loomalt on oodatud. Ja mis kõige tähtsam - need omadused kanduvad üle ka järeltulijatesse. Ristandlamba puhul ei või kindel olla, milline eellaste kirjudest omadustest talles avaldub, ent puhtatõulisel loomal on päritavus nii kindel kui see olla saab.
Ja loomulikult anname me endast parima, et need tõud ka meil edasi aretuks - ikka parema ja kohastunuma lamba suunas. Oma karjade sugujäärad valime tõu parimate seast ning toome Eestisse üha uut ja paremat geneetilist materjali. Ja sellest materjalist sirgunud loomadest valime me müügiloomadeks parimad.
Nii nagu on erinevaid karjamaid nii on ka erinevaid loomapidamistavasid ja -eesmärkke. Seetõttu on erinevatesse keskkondadesse sobituvatel loomadel ka erinevad väärtused. Maavillaste karjades kasvatatakse/aretatakse kolme erinevat tõugu loomi: dorpereid, meriinosid ja lleyni lambaid